Klachtenregeling & Privacy

Klachtenregeling

Elke VNRT therapeut is op grond van WKKGZ (wet kwaliteit klachten geschillenzorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn/haar cliënten. Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Komt u er samen met uw therapeut niet uit. De VNRT heeft een klachtenreglement opgesteld. Voor meer informatie klachtenregeling: www.vnrt.nl

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Een klein deel van de gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing Voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. .Uw naam, adres en woonplaats . Uw geboortedatum , Datum van de behandeling , Een korte omschrijving van de behandeling: consult 24009 en de kosten van het consult .